BOOMapp

BOOM ElfenboomBOOM

BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat) is een web-based managementprogramma voor beheer en onderhoud van landschapselementen. Het is ontwikkeld door Freijaman B.V., een samenwerkingsverband tussen Bureau
Elfenboom en GISArts.

Uitgangspunten

Het programma is ontwikkeld vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Beperken van onderhoudskosten door middel van efficiënt beheer;
 • Technisch duurzaam systeem;
 • Beheerpraktijk als basis;
 • Ecologisch én cultuurhistorisch verantwoord beheer.

BOOM geeft structuur aan de organisatie van duurzaam onderhoud en helpt om dit inzichtelijk te maken. Hierbij is aandacht voor de volgende aspecten:

 • Beheertechnische kant;
 • Planning;
 • Kosten/baten;
 • Aansturing werkzaamheden;
 • Checklist Bos – Natuurbeheer;
 • Communicatie met alle betrokkenen;
 • Meetbaar resultaat van natuurontwikkeling.
BOOMapp-nieuws

Artikel Beheerdersdag magazine 2015Artikel Beheerdersdag magazine 2015

BOOMapp: Landschapsbeheer met de tablet
door Irma Corten, Zilverberg Advies

BOOMapp veldwerk

Pilot digitale Checklist Bos – Natuurbeheer
BOOM Checklist Bos - Natuurbeheer Elfenboom