Samenwerking

Freijaman B.V.

Samen met GISArts heeft Bureau Elfenboom BOOMapp ontwikkeld. Deze samenwerking heeft in 2012 geleid tot de oprichting van
Freijaman B.V.

Stichting Heg&LandschapSamenwerking Elfenboom, Levend landschap

Als actieve leden van het Gilde van Heggenvlechters zijn Robert en Peter Ceelen (beiden gecertificeerde heggenvlechters), verbonden aan Stichting Heg&Landschap. Bureau Elfenboom werkt dan ook nauw samen met deze stichting.

Levend Landschap

Wij geloven in een ‘levend landschap’: door samenwerking kunnen bedrijven in natuur, landschapsontwikkeling en agrarisch natuurbeheer elkaar versterken, werkend vanuit hun gemeenschappelijke betrokkenheid bij landschap, natuur, mens en dier. Om deze reden werken wij graag samen met boeren, beheerders, overheden, vrijwilligers en recreanten.

In de loop der jaren hebben wij een groot netwerk opgebouwd van collega’s die kiezen voor natuur met kwaliteit, waarmee wij nauw samenwerken: