Over ons

Bureau Elfenboom is actief op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Wij geven onder andere advies over duurzaam beheer en zijn vaak betrokken bij de uitvoering (zie ‘projecten’ voor onze werkzaamheden). Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van maatwerk met betrekking tot cyclisch beheer van cultuurhistorische (kleinschalige) landschappen. De verbinding tussen mens en natuur staat bij ons centraal.

Elfenboom

Over ons Elfenboom

“Natuur moet je koesteren, alles komt eruit voort.”

 

De naam ‘Elfenboom’ staat symbool voor onze visie. In een sprookjeswereld (‘ideale wereld’) zorgen elfen met respect voor de natuur (‘wereld’) om hen heen. De boom, jarenlang diep geworteld in de aarde, staat symbool voor stevigheid en duurzaamheid.
Vanuit deze grondhouding voeren wij onze werkzaamheden uit.

Visie

Bureau Elfenboom ziet de verbinding tussen mens en natuur als de belangrijkste voorwaarde voor een duurzame samenleving. Wij zijn van mening dat deze verbinding uitsluitend kan worden bereikt als natuurbeleid en uitvoering hand in hand gaan; het is ons streven om hier een brug tussen te slaan en zo alle lagen van de organisatie te betrekken bij de uitwerking én uitvoering van voorgenomen plannen.

Ons team

Robert en Peter Ceelen vormen samen de drijvende kracht van Bureau Elfenboom.
Robert heeft gedurende de afgelopen dertig jaar veel ervaring opgedaan in verschillende facetten van het Nederlandse natuurbeheer. Hij denkt in termen van verbinding en is zich ervan bewust dat de menselijke natuur een belangrijke schakel voor het slagen van projecten is.
Peter is sinds tien jaar werkzaam bij Bureau Elfenboom, waar zijn kennis over uitvoering en ICT van grote waarde is. Verbinding teweegbrengen tussen deze twee aspecten is zijn grote passie.

Naast Robert en Peter zijn nog een aantal medewerkers op projectbasis aan Bureau Elfenboom verbonden. Ook hebben we inmiddels een uitgebreid netwerk met andere bureaus opgebouwd, waardoor we ons flexibel en met veel specialisme kunnen presenteren.