Projecten

Bureau Elfenboom heeft haar projecten in vier categorieën ingedeeld: natuurontwikkeling, –beheer, –inventarisatie en –advies. In de praktijk overlappen deze categorieën vaak; in de meeste gevallen valt een project onder meerdere categorieën. Ook zijn de categorieën niet leidend; wij zijn flexibel en staan open voor al uw vragen.

In ons projectenoverzicht vindt u voorbeelden van projecten in uitvoering.

Natuurontwikkeling

– Procesnatuur
– Gebiedsontwikkeling
– Cultuurnatuur

Natuurbeheer Elfenboom

– Uitvoering
– Heggenvlechten

Natuurinventarisatie Elfenboom

– Cultuurhistorie
– Genenbronnen
– Monitoring

Natuuradvies Elfenboom

– Ondersteuning
– Educatie
– Cursussen
– Rondleidingen

Elfenboom Cursussen

– Groen Erfgoed
– Heggenvlechten