Natuurinventarisatie

Natuurinventarisatie Elfenboom

– Cultuurhistorie
– Genenbronnen
– Monitoring

Natuurinventarisatie

Het in kaart brengen van landschapselementen, met aandacht voor cultuurhistorische en ecologische waarden, is wat wij wij onder natuurinventarisatie verstaan. Hierbij kunt u denken aan een quickscan op het gebied van cultuurhistorie, maar ook aan het opstellen van een uitgebreid (digitaal) beheerplan of het opnemen van genenbronnen van autochtone boom- en plantensoorten.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

ANV 't Onderholt Elfenboom
Nieuwe Hollandse Waterlinie Elfenboom
Maasheggen