Projectenoverzicht – Cursussen

 Groen Erfgoed

Doel van deze cursus is het overdragen van enthousiasme, kennis en duurzaam beheer ten behoeve van het behoud van ons waardevol landschappelijk erfgoed voor de volgende generaties.
Een cursus over de rijke historie van kenmerkende Nederlandse landschappen en verbondenheid van mensen met hun omringende natuur.
Groene monumenten, belangrijk om te behouden niet alleen vanwege ‘hoe het vroeger was’ maar ook om hun huidige belevingswaarde, behoud van streekidentiteit en de grote ecologische en cultuurhistorie waarden.
De cursus is bedoeld voor een ieder die daarin geïnteresseerd is.
Een mix van theorie, praktijk en veldexcursies met diverse gastdocenten uit het vakgebied op verschillende locaties in Nederland.

Klik hier om het hele programma en de cursuskalender te zien.

Heggenvlechten

Heggenvlechten is een eeuwenoud boerenambacht, bedoeld om heggen en houtwallen ondoordringbaar te maken zodat wild en vee niet de akkers op kunnen, of de dieren de wei niet uit kunnen. Bij het vlechten worden stammen en takken, meestal van doornstruiken, ingekapt (soms ook gebogen of geknikt) en daarna bijna horizontaal neergelegd en door elkaar gevlochten.
Tijdens de cursus leert u  na een korte inleiding de grondbeginselen van het heggenvlechten in de praktijk, dus heerlijk buiten bezig zijn.
Onze cursus wordt gegeven door gecertificeerde heggenvlechters die lid zijn van het Nederlands Gilde van Heggenvlechters.
Klik hier om het hele programma en de cursuskalender te zien.