Projectenoverzicht – Natuuradvies

ANV ‘t OnderholtANV 't Onderholt Elfenboom

Samen met ANV ‘t Onderholt werken we aan de implementatie van BOOM voor de landschapselementen die leden van deze agrarische natuurvereniging in beheer hebben. Zo wordt het beheer voor deze agrarische ondernemers overzichtelijker en weten ze precies waar en wanneer werkzaamheden moeten worden verricht.

 

 

Groen en Doen ElfenboomGroen en Doen

Ook dit jaar biedt Stichting Heg&Landschap, in samenwerking met Bureau Elfenboom, diverse cursussen aan in het kader van Groen en Doen. Zo verzorgt Robert Ceelen, samen met verschillende gastdocenten, de cursus ‘Groen Erfgoed’ en is Peter Ceelen betrokken bij de cursus ‘Heggenvlechten’, welke in samenwerking met Bureau Heggen wordt verzorgd. Vanaf 1 oktober is het voor particulieren mogelijk om een gratis voucher aan te vragen en zich in te schrijven voor één van deze cursussen. Klik hier voor meer informatie.

 

Nieuwe Hollandse WaterlinieFort Everdingen Elfenboom

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verzameling linieobjecten als forten en groepsschuilplaatsen. De omgeving van deze objecten bevat veel groen. Om dit groen te beheren, zijn GeoFort en Staatsbosbeheer een beheerpilot gestart. Bureau Elfenboom ondersteunt hen daarbij. Daarnaast ontwikkelen wij in samenwerking met de Liniewacht, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Zoogdiervereniging een toepassing in BOOM voor het monitoren van vleermuizen.

 

MaasheggenMaasheggen © Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Staatsbosbeheer (grootste terreineigenaar in het Maasheggengebied) gebruikt BOOMapp voor het reguliere beheer en onderhoud. In het verleden hebben wij meegewerkt aan het opstellen van het Herstelplan Maasheggen en momenteel ondersteunt Bureau Elfenboom hen bij de aansturing van het beheer. Alle landschapselementen zijn toen geïnventariseerd en deze vormen de basis van het huidige digitale beheerplan. In samenwerking met Staatsbosbeheer is de pilot gestart voor het werken met de digitale Checklist Bos – Natuurbeheer (gedragscode Flora en Fauna).

 

WaalweeldeWaalweelde Elfenboom

In opdracht van de Provincie Gelderland hebben wij een quickscan uitgevoerd naar de cultuurhistorie van landschapselementen in de Beuningse uiterwaarden. Deze elementen hebben wij in kaart gebracht, alvorens het onderhoudsplan voor het Weurtsch Straatje, een oude veedrift, is opgesteld. Tijdens de inventarisatie hebben wij zeldzame restanten van autochtone populaties van Spaanse aak, Wegedoorn, Tweestijlige meidoorn en Rode kornoelje aangetroffen. Om deze en andere elementen te behouden, is ons advies voor maatwerk en gefaseerd beheer overgenomen door de Provincie.

 

Landgoed BonenburgLandgoed Bonenburg Elfenboom

Sinds 2005 zijn wij betrokken bij het beheer van Landgoed Bonenburg te Heerde. Hier voeren wij het onderhoud aan de heggen uit, wat bestaat uit vlechten of knippen. Daarnaast geven wij het landgoed advies als het gaat om de aanleg van nieuwe landschapselementen als bomen, boomgaarden en heggen.