Projectenoverzicht – Natuurontwikkeling

Maasheggen © Vereniging Nederlands CultuurlandschapMaasheggen

Staatsbosbeheer (grootste terreineigenaar in het Maasheggengebied) gebruikt BOOMapp voor het reguliere beheer en onderhoud. In het verleden hebben wij meegewerkt aan het opstellen van het Herstelplan Maasheggen en momenteel ondersteunt Bureau Elfenboom hen bij de aansturing van het beheer. Alle landschapselementen zijn toen geïnventariseerd en deze vormen de basis van het huidige digitale beheerplan. In samenwerking met Staatsbosbeheer is de pilot gestart voor het werken met de digitale Checklist Bos – Natuurbeheer (gedragscode Flora en Fauna).

Landgoed BonenburgLandgoed Bonenburg Elfenboom

Sinds 2005 zijn wij betrokken bij het beheer van Landgoed Bonenburg te Heerde. Hier voeren wij het onderhoud aan de heggen uit, wat bestaat uit vlechten of knippen. Daarnaast geven wij het landgoed advies als het gaat om de aanleg van nieuwe landschapselementen als bomen, boomgaarden en heggen.
Website Landgoed Bonenburg